Micul Prinţ (fragment)

“Ne găseam în cea de-a opta zi, de când rămăsesem în pană prin pustiu şi, în timp ce ascultam cu neguţătorul, sorbisem şi cel din urmă strop al proviziei mele de apă.
 – Vai! – i-am spus micului prinţ – sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu încă nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut şi aş fi la rându-mi fericit, de-aş putea porni în linişte spre o fântână!
 – Prietena mea, vulpea… zise el.
 – Dragul meu băiat, nu mai e vorba de vulpe!
  – Cum aşa ?
 – Pentru că avem să murim de sete…
El nu mă înţelese; îmi răspunse:
 – E mai bine să ai un prieten, chiar dacă e să mori. Eu, unul, sunt tare bucuros că m-am împrietenit cu o vulpe.
”Nu-şi dă seama de primejdie – mi-am spus. Lui niciodată nu-i e foame şi nici sete. Pentru el e de ajuns un strop de soare…”

El însă se uită la mine şi-mi răspunse, chiar la ceea ce gândeam:
 – Şi mie mi-i sete… să căutăm o fântână…
 Mă încercă o moleşeală: n-are nici un rost să cauţi o fântână, la voia întâmplării, prin pustiul fără de sfârşit. Cu toate acestea pornirăm la drum.

Şi merserăm astfel ore de-a rândul, tăcuţi, până când se lăsă noaptea şi începură să se aprindă stelele. El le zăream ca printr-un vis, căci, din pricina setei, mă cuprinse o uşoară fierbinţeală. Cuvintele micului prinţ îmi jucau în minte:
 – Adică şi ţie ţi-e sete? l-am întrebat.
El însă nu mi-a răspuns la întrebare. Atât a zis:
 – Apa mai poate fi bună şi pentru suflet…
Nu înţelegeam ce vrea să spună, dar tăcui… Ştiam prea bine că nu trebuia să-i pun întrebări.
Ostenise. Se aşeză. M-am aşezat şi eu alături. Şi,  după o tăcere, mi-a mai spus:
 – Stelele sunt frumoase, datorită unei flori pe care nimeni nu o vede…
Eu i-am răspuns: „De bună seamă”, şi m-am uitat, fără să mai spun nimic, la undele nisipului bătut de lună.
 – E frumos pustiul… adăugă el.
Şi era adevărat. Întotdeauna mi-a fost drag pustiul. Te aşezi pe o dună de nisip. Nu vezi nimic. Nimic nu se aude. Şi cu toate acestea, ceva străluceşte în liniştea lui…
 – De aceea e frumos pustiul – zise micul prinţ – fiindcă, undeva, el ascunde o fântână…
 Mă uimi că înţeleg deodată această tainică strălucire a nisipului. Pe vremea când eram copil, locuiam într-o casă străveche şi spunea legenda că acolo s-ar afla ascunsă o comoară. Bineînţeles că nimeni nu i-a dat de urmă niciodată, poate nici n-a căutat-o nimeni. Ea însă fermeca întreaga casă. Casa mea, în adâncul inimii ei, ascundea o taină…
 – Da – i-am spus eu micului prinţ – fie că e vorba despre o casă, fie despre stele sau pustiu, ceea ce le dă lor frumuseţe rămâne nevăzut.
 – Mă bucur – zise el – că eşti de aceeaşi părere cu vulpea mea.

Cum micul prinţ adormi, îl luai în braţe şi pornii din nou la drum. Eram înduioşat. Mi se părea că port o gingaşă comoară. Mi se părea chiar că niciodată pe pământ nu se aflase ceva mai gingaş. Mă uitam, în lumina lunei, la fruntea-i palidă, la ochii lui închişi, îi priveam şuviţele de păr ce-i tremurau în vânt, şi mă gândeam: „Ceea ce văd eu aici nu e decât o coajă. Lucrul cel mai preţios rămâne nevăzut…” Cum un surâs uşor alunecă pe buzele-i întredeschise, m-am gândit: „Ceea ce mă înduioşează atât de mult la acest mic prinţ adormit e credinţa lui faţă de-o floare, e icoana unei flori ce străluceşte înăuntru-i, ca flacăra-ntr-o lampă, chiar şi atunci când doarme…” Şi bănuiam în el o gingăşie şi mai mare. Trebuie să ocrotim cu grijă lămpile: orice boare e în stare să le stingă.

Şi tot mergând aşa, am dat, în revărsatul zorilor, peste fântână.”

Antoine de Saint-Exupery – Micul Prinţ (Capitolul XXIV)

About Conte

https://tre3i.wordpress.com/
Gallery | This entry was posted in citate, lecturi, literatura, recomandari and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s